Menüü

Carlsberg Grupp lõpetas toodete litsentsilepingud Venemaal

Oleme informeerinud Baltika tehaseid litsentsilepingute lõpetamisest, mille alusel Baltika tootis, turundas ja müüs Carlsberg Grupi tooteid. See hõlmab kõiki rahvusvahelisi ja regionaalseid kaubamärke. Tegemist on vastusega Venemaa presidendi 16. juuli 2023 väljastatud dekreedile, mille alusel Baltika juhtimine viidi ajutiselt Venemaa võimude alluvusse.

Kuni 1. aprillini 2024 kestab ajutine üleminekuperiood, mille jooksul võib veel kasutada juba olemasolevaid varusid ja materjale.

Oleme jõudnud järeldusele, et meil puudub võimalus Venemaa turult läbirääkimistega väljuda. Keeldume meile pealesurutud vastuvõetamatute tingimustega nõustumast, millega õigustaksime meie Venemaa äritegevuse ebaseaduslikku ülevõtmist. 

Jätkame kõigi võimalike meetmete, sh juriidiliste, kasutamist kaitsmaks oma töötajaid, vara ja tegevust. 

On ebaselge, millised on järgnevad formaalsed Baltikaga seonduvad sammud. Carlsberg Grupina omame jätkuvalt ettevõtte aktsiaid, samal ajal kui ettevõtte ajutine juhtimine on viidud Vene riigi kontrolli alla. Meile pole ka teada, millised on Venemaa edasised sammud selles olukorras.

Kujunenud olukorras kanname maha kogu oma Venemaa äritegevuse väärtuse. Mahakandmine kajastub aastaaruandes muu koondkasumi real ja ei mõjuta kasumiaruannet.