Menüü
Kasuta

Jätkusuutlikkus

Keskkonnahoid ja loodusressursside säästlik kasutamine on osa Carlsberg Grupi ja Saku Õlletehase igapäevastest tegevustest, sh töötajate igapäevasest tööelust. Meie tegevuse tuumaks on parema tänase ja homse nimel pruulimine. Oleme veendunud, et meie äriline edu on otseselt seotud edusammudega kõigis keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise – tuntud ka ingliskeelse lühendiga ESG – seotud valdkondades.

Oleme Saku Õlletehases olnud Eestis suurtest toidutööstuse ettevõtetest paljuski teerajajad kestliku arengu teemade juurutamises oma äritegevusse. Juba 2013. aastal osales Saku Õlletehas esmakordselt Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi küsimustikus, mis on Eesti vanim ja tunnustatuim ettevõtete tegevust kestlikkuse vallas hindav mõõdupuu. Kolmel esimesel aastal hinnati meie tegevust pronkstasemega. Aastal 2016 omistas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Saku Õlletehasele juba hõbemärgise, mille pälvisime ka järgmistel aastatel. 2020. aastal tunnustati Saku Õlletehast tegevuse eest kestliku arengu vallas esmakordselt kuldmärgisega. Sealjuures olime ainuke toidutööstuse ettevõte, keda kõrgeima taseme tunnustuse vääriliseks peeti. Suur rõõm ja au on tõdeda, et ka 2023. aastal premeeris Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Saku Õlletehast kuldmärgisega.

Carlsberg Grupi liikmena oleme oma tegevustes jätkusuutliku arengu vallas eesmärgistatult ja koos selgete mõõdikutega juhtinud alates 2017. aastast. 2022. aastal ajakohastas Carlsberg Grupp oma kestlikkuse eesmärke, mille kohaselt on kontserni – sealjuures ka Saku Õlletehase – eesmärk saavutada kogu oma väärtusahelas süsinikneutraalsus aastaks 2040.

Meie eesmärk on jätkata sel teel, hoolida meid ümbritsevast keskkonnast ja meie inimestest ning olla seeläbi teenäitajaks nii teistele Eesti ettevõtetele kui meie jookide tarbijatele ja ühiskonnale laiemalt. Meie fookuses on mh energiasäästu andvate uuenduslikke lahenduste kasutuselevõtt; heitmete vähendamine ning meie kui joogitootja põhilise loodusressursi ehk puhta joogivee säilimise tagamine. Lahjade alkohoolsete jookide tootjana oleme võtnud endale kohustuseks propageerida vastutustundlikku alkoholitarbimist ja võidelda alkoholi kuritarvitamisega, seda nii Eestis kui kontserni tasandil rahvusvaheliste tootjate ja huviorganisatsioonidega ühiselt.

Suure tööstusettevõttena vastutame ka oma töötajate heaolu ja tervise eest. Saku Õlletehas pöörab teravdatud tähelepanu tööohutusele igal töökohal – igaüks meie ca 300 töötajast peab töölt koju minema sama tervena kui ta tööle tuli. Tööohutuse kõrval on meil fookuses ka töötajate heaolu laiemalt. Juba 2013. aastal liitus Saku Õlletehas Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Alates 2020. aasta kevadest osaleme Peresõbraliku Tööandja programmis ning meie ettevõttele on omistatud ka peresõbraliku tööandja algmärgis.