Menüü

Saku Õlletehas avaldas 2021. aasta kestlikkuse raporti

Saku Õlletehas avaldas oma keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise ehk nn ESG-raporti, mis koondab infot Carlsberg Gruppi kuuluva pruulikoja edenemisest kontserniüleselt seatud kestlikkuse eesmärkide suunas.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on 2021. aasta arenguid kestlikkuse vallas koondav raport järjekorras kolmas, mille pruulikoda avalikult kättesaadavaks teeb.

"Avalikkusele, klientidele ja koostööpartneritele suunatud raportit koostame me Saku Õlletehases kolmandat aastat, kuid keskkonnasääst ja vastutustundlik ettevõtlus on selgelt meie tegevuse fookuses terve viimase kümnendi," lausus Jaan Härms. 


Saku Õlletehas on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmena osalenud ettevõtete kestlikke poliitikaid ja tegevusi hindavas CSR-indeksis alates 2013. aastast.


"Alustasime täpselt kümne aasta eest ehk esimest korda hinnati Saku Õlletehase tegevusi kestlikkuse vallas 2012. aasta näitajate baasil," rääkis Saku Õlletehase juht. "Pronkstasemelt alustades jõudsime möödunud aastal selleni, et ainsa Eesti toidutööstuse ettevõttena omistati Saku Õlletehasele vastutustundliku ettevõtte kuldmärgis."


Jaan Härmsi sõnul lähtub Saku Õlletehas oma kestliku arengu ehk tänapäeval kogu maailmas laialt kasutatava lühendi alla ESG (inglisekeelse väljendi Environmental, Social and Governance lühend) koondatud eesmärkide puhul kontserniüleselt 2017. aastal sätestatud strateegiast Together Towards Zero (TTZ). Strateegial on neli katuseesmärki, mh plaan saavutada aastaks 2030 tootmises süsinikheitmete nulltase. 


"Kuna Saku tooted on igale Eesti inimesele teada, tuntud ja armastatud, siis peame pakkuma tarbijatele kindlustunnet, et hinge ja hoolega valmistatud jooke on tehtud parimal võimalikul viisil, ümbritsevat keskkonda hoides ja väärtustades ning ka kogukondadesse panustades," rääkis Härms. "Samavõrra oluline on meile panus inimestesse – nii oma töötajatesse kui ka kohalikku kogukonda ja ühiskonda laiemalt." 

Saku Õlletehase märgilisemateks sammudeks kestlikkuse vallas eelmisel aastal olid enimlevinumate jookide multipakkidel sajaprotsendiliselt taaskasutatud kile kasutuselevõtt ning veesäästu suurendava põhjavee lisafiltreerimise süsteemi kasutuselevõtt tootmises. Niisamuti tegi õlletehas ettevalmistusi ka CO2 kogumise ja taaskasutamise süsteemi ning elektrit tootvate päikesepaneelide paigaldamiseks tehase hoonete katustele käesolevaks aastaks.


Saku Õlletehas on maailma ühe juhtiva õlletootja Carlsberg Grupi liige, kes on seadnud oma kestlikkuse strateegias TTZ neli peamist eesmärki: null süsinikuheitmeid, null veeraiskamist, null vastutustundetut alkoholitarbimist ning null tööõnnetust. 


Carlsberg Grupi eesmärke, tegevusi ja tulemusi auditeerivad rahvusvaheliselt sertifitseeritud vastavad organisatsioonid. Muuhulgas oli Carlsberg 2021. aastal taaskord ühe selle ala tunnustatuima rahvusvahelise organisatsiooni CDP tipp- ehk A-nimekirjas. Sellesse nimekirja kuuluvaid organisatsioone tunnustatakse nende tegevuse läbipaistvuse ja konkreetsete sammude eest kliimapoliitika riskide ja võimaluste arvestamisel oma äritegevuses. 


Saku Õlletehase 2021. aasta keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise aruandega saab täismahus tutvuda kodulehel www.saku.ee ja otselingil siin.