Menüü

Kuidas ma tean, kas mu joogipudel või purk on läbinisti puhas?

Tänases olukorras, kui me kõik pöörame kõrgendatud tähelepanu isiklikule hügieenile, on nii omavahelistes vestlustes kui ka näiteks (sotsiaal)meedia vahendusel tõstatunud küsimusi kehtivatest hügieeninõudetest ja nende järgimisest toiduaine- ja joogitööstuses. Kas tooted on puhtad? Mismoodi käib pudelite-purkide täitmine ja pakendamine?

Etteruttavalt ja üldistavalt saame kinnitada, et tänapäeva joogitööstus on juba oma olemuselt väga kõrgtehnoloogiline tootmine, kus kehtivad pidevalt täienevad ja rangelt järgitavad puhtuse- ja kvaliteedinõuded. Väga lihtsa eesmärgiga – tagada igakülgne puhtus ja seeläbi toodete ohutus ning välistada kokkupuutumine igasugu bakterite või võõrkehadega. Teisalt – kuigi teeme seda juba tulenevalt regulatsioonidest ja soovist tagada õllesõpradele kindel kvaliteet ja maitse igapäevaselt niigi, oleme ka Saku Õlletehases praegu kõrgendatult jälgimas nõuete täitmist tootmises ja toodete pakendamises, et tagada tootmises pudelite-purkide käitlemine maksimaalsetes hügieenitingimustes.

Keegi käega õlut ei sega

Esimene ja kõige olulisem tähelepanek – kogu meie tootmine toimub rangeid kvaliteedistandardeid järgides automaatselt ja hermeetiliselt. See tähendab, et õlle pruulimisel veest, odralinnastest, humalatest ja pärmist on kogu valmimisprotsess juhitav automaatikaseadmetega ning inimkäsi joogiga selle valmimise käigus kokku ei puutu. Samamoodi ka teiste jookide puhul, mida Sakus toodame. Eesmärk on lihtne – tagada iga joogi puhul selle ainuomane maitse ja aroom ja seeläbi kvaliteet. Et selles veenduda, teostame tehases enne väljastamist iga toodetud partii kohta ka keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid. 

Tarbijatena on meie jaoks kõige tähtsama – maitse ja aroomi – kõrval joogi nähtavaim omadus pakend. Selleks siis kas klaas- või plastpudel ning alumiiniumpurk, millesse Saku joogid villitakse ja seejärel pakendatakse. Villimises kehtivad eriti ranged nõuded, et tagada kasutatavate pakendite ja ka korkide puhtus, kus oma rolli mängivad nii kõrgel temperatuuril pesemine ja mikroorganisme hävitava UV-kiirgusega töödeldud veega loputamine kui ka igasuguste inimkontaktide vältimine villimis- ja korkimisprotsessis (vt joonis ).

Villimisjärgselt liiguvad pudelid ja purgid automaatliinil edasi pakendusse – taaskord ilma vahepealse inimkontaktita. Poeriiulist tuttavad purkide ja pudelite kuuspakid ning purgijookide 24 tootest koosnevad kastid kiletatakse suletud keskkonnas ja suunatakse läbi 200-kraadise termotunneli.

Hügieen ka koduseinte vahel

Loomulikult on kogu tootmise, sh villimise ja pakendamise, ning kaasneva logistikatöö taga reaalsed inimesed, kelle ülesandeks on seadmete opereerimine, vajalike puhastusrutiinide kontroll ja kaasnev. Eriolukorra tingis nüüdseks kogu maailma haaranud pandeemia, mis on ka meid Sakus pannud täiendavalt üle vaatama meetmeid just töötajate turvalisuse ja tervise tagamiseks. Lisaks toodete ohutuse ja puhtuse tagavate tavapäraste hügieeni- ja turvalisusnõuete järgimisele oleme kõigile töötajatele jaganud maskid, kindad, desovahendid, kehtestasime täiendavad turvameetmed.

Lõpetuseks väärib aga märkimist, et ka kõige põhjalikumad hügieenimeetmed õllepruulimisel või ükskõik millises muus toiduainetööstuses – desoainete või ultraviolettvalgusega desinfitseerimine, toote või pakendi kuumutamine ning töötajatepoolne range nõuete järgimine – on vaid mündi üks külg. Teine, ja veel olulisemgi on tarbija teadlikkus ja käitumine – ka kõige puhtamas ja bakterivabas keskkonnas toodetud jook pole kaitstud pesemata käte eest. Seega – hoidkem ka omapoolselt isiklikku hügieeni!

 ________________________________________________________________________

LÄHEMALT: Kuidas jõuab õlu pudelisse?

Kogu villimise protsess on moodsas tootmises muidugi mitmekülgne ja paljude pisidetailidega, kuid ülevaatlikult kirjeldatav järgmiselt:

  • klaaspudelid pestakse põhi ülespoole asendis 82-kraadise ja 1,8-protsendilise leeliselahusega ning seejärel loputatakse ultraviolettkiirgusega (UV) töödeldud veega, mis tagab vee puhastamise mikroorganismidest;
  • tootjatehase poolt hügieeniliselt transpordialusele pakendatud alumiiniumpurgid loputatakse põhi ülespoole asendis UV-veega;
  • Plastpudelid valmistatakse katseklaasilaadsest toorikust neid spetsiaalses vormis kuumutades temperatuuril 100-110°C
  • Pesujärgselt ja enne villimist pudelitel ja purkidel inimkontakti pole;
  • Jooke pastöriseeritakse enne villimist 72 kraadi juures ning villitakse õhukindlalt;
  • Spetsiaalne masin valgustab UV-kiirgusega kõik pudelikorgid enne korkimist, et tagada mikroorganismide puudumine;
  • Alumiiniumpurkide kaanetamine toimub automaatselt hügieenilises keskkonnas ilma inimkontaktita.